About

هر چه این روزها می‌نویسم در فیس بوک و باقی شبکه‌های اجتماعی گم و گور می‌شود.  من دوست دارم برگردم ببینم قبلا درباره مسایل مختلف چه فکر می‌کردم. حتی برایم مهم است که در گذشته چطور می‌نوشتم یا از چه واژه‌هایی استفاده می‌کردم. سالهاست که همه‌چیز در فیس‌بوک است و هر چه منتظر ماندم که به یک ترتیبی گزینه برای استخراج استتوس‌ها بگذارند، خبری نشد. گویا هرچه آنجا بود، همان‌جا هم دفن خواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفتم هر بار که فرصت داشتم، وقتی در متنی کوتاه نظرم را در فیس بوک نوشتم، همان متن را اینجا هم منتشر کنم. با این کار آرشیو نوشته‌ها دست خودم می‌مانند.