تیم ملی‌ام

بدست K.

ایران بیش از هر زمان دیگری کشوری است که آتئیست‌هایش در کنار غیرمسلمانان و مسلمانانی که شیعه نیستند، هیچ جایی در آن ندارند…

یک دیکتاتوری شیعه اکثریتی که هر عقیده دیگری در آن لت و پار می‌شود و تبعیض فسادآلود و منظمی علیه غیرشیعیان در آن همه‌گیر است. این تبعیض، فرهنگ غالب است. طرفداران میلیونی دارد. و با خشونت تمام هرگونه ندای برابری طلبی‌ را سرکوب می‌کند. در جریان این سرکوب، هویت ملی غیرشیعه‌ها لگدمال می‌شود و تعلق «ایران» به همه ساکنینش، به همه ایرانیان، معنایش را از دست می‌دهد. دیکتاتوری اکثریت شیعه، ضد ایرانی است. اما قدرت این دیکتاتوری، ابعاد ضد ملی آن را پنهان کرده و تنها جلای صیقل‌خورده برق شمشیرش به چشم همه می‌آید.

حالا که «تیم ملی» عزیزم برده، از همیشه بیشتر به خاطر این تبعیض عصبانی‌ام. تیم‌ملی‌ام.