گذار

بدست K.

همین که ده سال است فریاد می زنیم از خشونت بیزاریم، همین که سر هم داد نمی زنیم، منتظر می مانیم طرف مقابل حرفش تمام شود بعد حرفمان را بزنیم، همین که خودمان را برای اطلاع رسانی پاره می کنیم، همین که به خبرها شک می کنیم، تحلیل های بی خودی و بی پایه به خوردمان نمی رود، همین که سعی می کنیم از کسی خدا نسازیم و از کیش شخصیت وحشت داریم، همین که زور می زنیم تاریخمان یادمان نرود و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، همین که صبر داریم و حوصله به خرج می دهیم، همین که بالاخره فهمیده ایم نمی توانیم یک شبه کشورمان را به یک کشور مدرن و خوشبخت و آزاد اروپایی بدل کنیم، همین که سالهاست واژه عقلانیت از دهانمان نمی افتد …

همه اینها نشانه های خیلی خوبی هستند. اما حالا خطری تازه تهدیدمان می کند: خودبزرگ بینی!

Advertisements