عزا

بدست K.

عموما دوست داری وقتی کمرت می شکند جلوی چشم مردم نباشی. دوست داری بروی توی پارک روی نیمکتی بنشینی که چراغ بالای سرش از کار افتاده تا کسی سرخی چشمهایت را نبیند.

10119_143944711019_545966019_3223491_2772708_n

دوست نداری کسی بفهمد که آتشی به جانت افتاده یا خاری به چشمت فرو رفته یا چنان پژمرده ای که دلت می خواهد صاعقه ای از آسمان بیاید و تو را از پا بندازد.

اما حالا مثل آن لحظات نیست.

کمرم شکسته اما حالا دلم می خواهد جیغ بکشم، فریاد بزنم، به صورتم چنگ بکشم، سرم را به دیوار بکوبم و خاک بر سرم بریزم تا همه بفهمند … همه با خبر شوند … همه از اشکم غمگین و خاکستری شوند … همه در عزای امیر زمانی فر و دوستش رزا سیاه بپوشند …

Advertisements