ملتی مرا به قتل می رساند

بدست K.

 

delara

گویا چیزی نمانده که دل آرا دارابی را اعدام کنیم. به قول گروه ۱۲۷، «ما ملت سرفراز» به زودی او را اعدام می کنیم، به قانون اعدام – چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان – رای می دهیم. و بگذریم

به نقاشی هایش نگاه می کردم. ما او را در تمام این سال ها در زندان هر روز اعدام کرده ایم. تمام این سال ها که سعی کرد با نقاشی هایش به ما بفهماند که اعدامش کرده ایم.

سعی می کردم لحظات خلق آثار را مجسم کنم.

و در خلوت شبانه خودم به دنبال قطعه ای گشتم تا دل آرا بشنود و خوشش بیاید. دنبال چیزی می گشتم که به حال من و تو که احساساتی شده ایم و نمی فهمیم باید چه غلطی بکنیم تا از شر این اعدام ها خلاص شویم، ربطی ندارد ولی اگر او بشنود خوشش می آید. قول می دهم که خوشش می آید.

پیدایش کردم. اسمش هست «اعدام». مثل نقاشی های دل آرا می ماند. اسمش را از امروز می گذاریم «آهنگ دل آرا». می شنویم تا یادمان باشد هنوز اعدام می کنیم. بی گناه و گناهکار، آدم می کشیم.

می گوید: اعدام من، انقلاب توست … ملتی مرا، مرا، مرا به قتل می رساند

پی نوشت: این فیلم در یوتیوب گوشه ای از ماجرا است: قسمت اول + قسمت دوم

پی نوشت ۲: فعلا چاره ای نداریم جز اینکه آرزو کنیم تا شاکی پرونده کوتاه بیاید و بار مرگ دل آرا را از دوشمان بردارد. او هنوز زنده است

پی نوشت آخر: فعلا تو را نمی کشیم.

Advertisements