قالب

بدست K.

ناچارم چیزهایی بنویسم تا بتوانم بفهمم قالبی که انتخاب کرده ام به درد می خورد یا نه. می خواستم چیزهایی را کپی پیست کنم و سریع تر بروم جلو، ولی دیدم بد نیست قبل ازاینکه وبلاگ نویسی را شروع کنم، کمی از حال همین حالایم بنویسم که چندان تعریفی ندارد. در واقع روز اول ترک سیگار به هیچ وجه خوب پیش نمی رود. شاید ناچار شوم بنا به توصیه کتابچه راهنمای سازمان بیمه بروم دوش بگیرم و کمی توی وان بخوابم.

Advertisements